Quản trị website tổng thể

– Quản trị website

– Đăng bài viết, cập nhật nội dung, sản phẩm

– Thiết kế ảnh logo banner

– Theo dõi kiểm tra hoạt động hàng ngày